שלב 7

חומרים/ אביזרים נדרשיםמס’ משתתפיםהמטרההתהליךשלב 
נייר גודל  A4. אחד ויותר.מיומנות מוטורית, משחק חקירה, חווית הצלחה, התנסות באומנות מופשטת.מרוקנים את המים ומדפיסים את התוצאה שנוצרה
(ראו סרטון הדגמה).
7
דילוג לתוכן