שלב 6

 זוגי/משפחתיזיהוי צבעים, שיום מילולי, הקשר אישי, תקשורת קבוצתית, הקשה קוגניטיביתאיזה צבע נוצר? מה הוא מזכיר לנו?6
דילוג לתוכן