שלב 5

חומרים/ אביזרים נדרשיםמס’ משתתפיםהמטרההתהליךשלב 
 זוגי/משפחתימשחק חקירה, שייכות קבוצתית מסתכלים יחד מה קורה שהצבעים מתערבבים5
דילוג לתוכן