שלב 4

חומרים/ אביזרים נדרשיםמס’ משתתפיםהמטרההתהליךשלב 
 זוגי/משפחתיקבלת החלטות בקבוצה, תקשורת, נתינת מקום ולקיחת מקוםמחליטים יחד מי שופך ראשון את כוס הצבע למים4
דילוג לתוכן