שלב 3

חומרים/ אביזרים נדרשיםמס’ משתתפיםהמטרההתהליךשלב 
 זוגי/משפחתימשחק חקירה, התנסות, תחושה.כל אחד נוגע עם האצבעות בצבע שלו ומטפטף על המים את הצבע שלו ורואים מה קורה.3
דילוג לתוכן