שלב 2

חומרים/ אביזרים נדרשיםמס’ משתתפיםהמטרההתהליךשלב 
 זוגי/משפחתימיומנות מוטורית, חיקוי מציאות, חווית הצלחהמערבבים צבע בכוסית נפרדת מחוץ למיכל2
דילוג לתוכן