לתופף על המים

שם התרגילמטרהמה עושים?למי מתאים?
לתופף על המיםתקשורת, הקשבה, עקיבה, משחק זיכרון תנועתי ושמיעתי הובלה וחזרה.משתתף אחד טופח על המים לפי מקצב ושאר הילדים בקבוצה חוזרים על המקצב ומחליפים את מובילי הקצב, אפשר להוסיף משפטים בראפ על גבי המקצב ותיפוף.כל הגילאים 2 משתתפים לפחות ובקבוצה.
מילולי \לא מילולי
דילוג לתוכן