סדנת טיפול דיאגנוסטיקה

סדנת טיפול דיאגנוסטיקה

הסדנא תקנה את עקרונות האבחון של הטיפול במשחק עם מים ודרכי עבודה מותאמות לאוכלוסיות השונות.

קהל יעד:

 אנשי טיפול מתחום בריאות הנפש, בעלי רקע בסיסי בפסיכולוגיה, סטודנטים לטיפול הנמצאים בסוף תהליך הלמידה והתנסו בעבודת פרקטיקום. אנשי מקצוע מתחום השיקום והמקצועות הפרה- רפואיים : קלינאות תקשורת, מרפאים בעיסוק, עו”ס ועוד..).

הקף שעות :

30 שעות אקדמיות:

12 שעות אקדמיות +עם סופרויז’ן קבוצתי של 4 פגישות -4 שעות כל אחת.

אופי הסדנא:

סדנה המשלבת הוראה פרונטאלית והתנסות מעשית .

מטרות:

  1. המשתתפים יוכלו להעריך ולאפין את שלבי ההתפתחות של המטופל בציריי :

     הפסיכולוגי, משחקי, רגשי.

  1. המשתתפים יכלו לנתחח סצנות מתוך המשחק החופשי להבנה של תהליכים

     דינאמיים.

  1. המשתתפים יוכלו להעקיך את המפגש על רקע של תהליך טיפולי שלם.
  2. המשתתפים יוכלו על סמך הערכה לתכנן מטרות טיפוליות עתידיות.

נושאי הלימוד:

– שלושת צירי האבחון הפסיכולוגי: שלבי התפתחות המשחק, שלבי התפתחות הילד,

  יחסי קרבה וריחק וכיצד הם באים לידי ביטוי בטיפול במשחק במים. 

– הגוף, הקול והפעולה – כמדדים לקושי וכפוטנציאל לשינוי.

– הנרטיב המשחקי וקסט בטיפול במשחק עם מים.

– הצבע, היצירה והאומנתיות בבניית תמה מרכזית בטיפול במים

– השלבים הרגרסיביים התחושתיים כמקדמים תהליכי ריפוי רגשיים

– “הראיון הקליני” במשחק עם מים.

– השימור בטיפול במים למיקוד תהליך טיפולי.

– התיעוד והצילום כסופרויז’ן עצמי וכמודל מעקב תהליכי.

דרכי הוראה:

הסדנה מעשית -חוויתי, תוך שימוש בשולחן מים וכוללת בתוכה לימוד חומר תיאורטי באמצעות מצגות, צפייה בסרטוני וידיאו ממקרים קליניים, ניתוח ודיון ושימוש בחומרים נלווים לטיפול והערכה ממקרים קליניים שיביאו המשתתפים לדיון – כחלק מהסופרויז’ן הקבוצתי.

סוף הסדנא:

  • בתום הסדנא תינתן תעודה על השלמת השעות דיאגנוסטיקה.
  • המסיימים יכללו בקובץ המטפלים בשיטה אשר ישווקי למרכזי טיפול, בתי ספר

  ומסגרות של חינוך מיוחד ברחבי הארץ.

  • המסיימים יוזמנו לקבוצת הדרכה בהנחיית יעל לבנה.
דילוג לתוכן